Vielse og kirkelig velsignelse

To holder i hånd

Foto: Unsplash

 

Vielse

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed og en dag, som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed. 

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på.

Lav en aftale:

I skal ringe eller skrive til kirkekontoret for at aftale en dato for vielsen. Når I har aftalt en dato, vil præsten ringe til jer for at aftale et tidspunkt for en samtale.

Skaf en prøvelsesattest:

I skal have en prøvelsesattest fra kommunen. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring. Det gør I på Borger.dk.

Vælg vidner:

Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Vælg navn:

Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen udfylde en ansøgning på Borger.dk.

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar i Kastrup Kirke bliver inviteret til en samtale med præsten. Her skal I snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så han/hun kan bruge det i sin tale ved vielsen. Samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have en kirkelig vielse? Og hvad er kærlighed egentlig?

Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) - hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet - og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen begynder med, at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære hinanden i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad.

Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.

Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på jeres hoveder, mens han/hun beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.

Traditioner

Der er masser af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

    • Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger, at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.
    • Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.
    • Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Ifølge traditionen skal bruden bærer alt dette til sit bryllup. Hvis I vil følge traditionen, er det en god ide at finde ud af det i god tid, så I kan finde noget, der virkelig betyder noget for jer, fx et gammelt familiesmykke, noget fra jeres forældres bryllup eller lignende.
    • Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.

 

Kirkelig velsignelse

Hvis I allerede er blevet gift på rådhuset, kan I blive velsignet i kirken i jeres bopælssogn eller i en anden kirke, I har tilknytning til. Henvend jer til kirkekontoret, hvis I vil vide, om I opfylder kravet om tilknytning til kirken.

I kan blive velsignet i folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem.

I skal aftale tidspunktet for jeres velsignelse med kordegnen.

 

NB: Menighedsrådet har besluttet, at lokalerne ikke udlejes eller udlånes i forbindelse med kirkelige handlinger, da der ofte er andre arrangementer, og vi gerne vil tilbyde lige vilkår for alle.