Kastrup Sogns Menighedspleje

Menighedsplejens arbejde er at tage sig af mennesker i nød og bringe livsmod og en forbindelse til den omliggende verden til ensomme, syge samt sorgfulde personer, unge som ældre.

Menighedsplejens aktiviteter består primært i at tildele julehjælp og yde besøgstjeneste.

Kastrup Sogns Menighedspleje består af en del frivillige, der har overskud til at hjælpe andre. Vi dækker Kastrup Sogn og arbejder på et folkekirkeligt grundlag. Vi har et tæt samarbejde med Menighedsrådet, men vi er selvstændige med egne vedtægter, årsmøde og bestyrelse.

Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

Bidrag til Kastrup Sogns Menighedspleje er altid velkomne og kan indbetales til Spar Nord, reg.nr. 6509, kontonr. 3052994208.

 

Menighedsplejens bestyrelse

Kontaktpersoner:

Formand: Mette Søgaard 

Telefon: 40 81 05 26

Sognepræst Susanne Worm Steensgaard

Telefon: 40 45 25 30

 

Øvrige medlemmer:

Sekretær: Britta Egelund

Kasserer: Janie Søndergaard

Medlemmer: Bente Rivold, Elise Andersen og Britta Thybo Kastberg
 

Julehjælp

Menighedsplejen kan i begrænset omfang yde økonomisk hjælp til trængte børnefamilier i form af et gavebrev, som kan anvendes til at købe lidt ekstra ind til julen.

De midler, Menighedsplejen anvender til dette formål, er penge, som er givet ved indsamling i Kastrup Kirke.

 

Besøgstjeneste

Der kan være mange forskellige årsager til at ønske sig en besøgsven. Vi er en del frivillige, som tager os tid til at besøge enlige, der har brug for lidt selskab, i Kastrup Sogn. 

Vi er ikke hjemmeplejere, det lader vi kommunens folk om. Vores besøg handler om at få gode oplevelser og gøre noget sammen: hygge og drikke kaffe eller spise sammen, læse højt, høre musik og se tv, måske tage en tur ud af huset, gå i butikker og købe ind. Ja, næsten ethvert behov kan blive tilgodeset. 

Menighedsplejen tager også gerne på besøg på plejehjem og sygebesøg på hospitaler.

 

Hvordan får du en besøgsven?

Du kontakter præsten, der vil tale med dig om dine forventninger, behov, interesser og ønsker for at finde netop den besøgsven, der passer til dig. Det er gratis at få en besøgsven.

Kontakt evt kirkens kontor på telefon 32 50 09 72.

 

Historier

En besøgsven møder mennesker, der føler sig alene i hverdagen, fordi deres netværk er blevet mindre. Årsagen kan være, at de ingen kontakt har til deres familie eller vennekreds. Ud over at føle sig ensomme er deres behov for besøg vidt forskellige.

En besøgsven fortæller:

Lillian fortæller om en person, der sidder isoleret i egen stue, og som har et stort ønske om at se og følge med i, hvad der sker uden for døren. Hun valgte at bringe oplevelser ind i stuen ved at fortælle om det, der skete i lokalområdet og læse højt af de lokale aviser. Og hvis det var muligt for personen at komme på gaden, tog de på fælles indkøbstur i et supermarked eller gik en tur i den nærliggende bypark. Det var en stor opmuntring for begge parter.

I et andet tilfælde var der mere behov for at få en hyggesnak om tilværelsens essentielle spørgsmål. Ved hvert aftalt besøg var der dækket op til kaffe med portvin og kage. Det var en fin kullise til en fortrolig samtale og udveksling af tanker og meninger om aktuelle emner.
 

En anden besøgsven fortæller:

Eva besøgte Marie, en ældre svagtseende dame, gennem flere år og hjalp hende med at læse hendes breve og hjælpe med svar især på henvendelser fra kommunen. 

Som tiden gik, blev det mindre og mindre læsning og mere og mere snak. Der opstod en fortrolighed mellem os, som gjorde, vi kunne tale om alverdens små og store problemer.

Jeg besøgte Marie hver uge i over 5 år, og besøgene var noget, vi begge så frem til. Skønt Marie nu har været død i 10 år, tænker jeg stadig med glæde og taknemmelighed på hende og vores hyggelige tirsdage.
 

Du kan hjælpe

Vil du være besøgsven?

Menighedsplejen kan altid bruge et par ekstra hænder. Så alle, der har lidt ekstra tid og overskud at dele ud af, og som gerne vil være med til at gøre en forskel for et andet menneske, er meget velkomne til at melde sig som besøgsven.

En besøgsven skal kunne:

♥  Tilbyde samvær og nærvær

♥  Være rummelig og lyttende

♥  Overholde aftaler og tavshedspligten