Begravelse og bisættelse

Kristus på kirkegården

Foto: Lene Trap-Lind

 

En kirkelige begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den afdøde med det kristne budskab om opstandelse som rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.

 

Det skal du gøre

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske.

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl.
Det gælder uanset, om den afdøde var medlem af folkekirken eller ej.

Dødsfald skal anmeldes til bopælssognet via borger.dk.

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og træffe valg af kirkegård.

Oftest sørger en bedemand for papirarbejdet, ligesom han - efter aftale med de pårørende - aftaler tid og sted for begravelsen/bisættelsen med præst og kirke/kapel.

På Kirkeministeriets hjemmeside kan du finde nogle praktiske råd til de pårørende: klik her.

Samtale med præsten

Før begravelsen/bisættelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder handlingen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald.
Husk, at præsten også er der for at støtte og lytte. 

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Begravelsen begynder i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. 

Hvis I har specielle ønsker til salmer eller andet, taler I med præsten om det inden.

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene "af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du genopstå". De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen liv - død - liv.

Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.

En kistebegravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet og senere afsluttes med nedsættelse af urnen på kirkegården.

 

NB: Menighedsrådet har besluttet, at lokalerne ikke udlejes eller udlånes i forbindelse med kirkelige handlinger, da der ofte er andre arrangementer, og vi gerne vil tilbyde lige vilkår for alle.