Kastrup Kirkegård og kapel

Gravsted med kors på kirkegården

Foto: Lene Trap-Lind

 

Kastrup Kirkegård har adresse på Kastrupvej 414. Kirkegården blev anlagt i 1904 under navnet Tårnby Assistenskirkegård, efter man i 1884 efter stigende befolkningstilvækst i denne del af sognet havde fået sin egen kirke, Kastrup Kirke.

Kastrup Kirkegård er et smukt grønt område med varieret beplantning, og kirkegården tilbyder fem forskellige gravstedstyper.

 

Gravstedstyper

1: Almindelig kistegrav

Ca. 3 m2 med hæk omkring. Fredningsperioden er 20 år, og man kan forny gravstedet. Der kan beplantes efter eget valg.

2: Almindeligt urnegravsted

Ca. 1 m2 med hæk omkring. Der kan nedsættes 6-8 urner inden for fredningsperioden, som er 10 år. Man kan forny gravstedet.

Der kan beplantes efter eget valg.

 

Plænegrave

Hele området er græsplæne uden afmærkning med hæk af det enkelte gravsted. 

På graven anbringes en 40 x 60 cm stor upoleret granitsten, som lægges plant i græsset. Der må intet plantes på gravstedet, men der må sættes blomster i en kirkegårdsvase eller lægges på mindeplanen i perioden 1. april-31. oktober.

Der kan både foretages kistebegravelse og nedsættelse af urne som plænegrave.

3: Plænekistegrav

Fredningsperioden er 20 år. Fornyelse af gravstedet er muligt.

4: Plæneurnegrav

Fredningsperioden er 10 år. Fornyelse af gravstedet er muligt..

 

5: Fællesurnegrav 

En gravplads uden sten/gravminde og uden angivelse af placering af urne. Fællesurnegravpladsen er placeret omkring et klokkemonument, hvor der kan lægges blomster. Klokken stammer fra den første Kastrup Kirke.

 

Kastrup Kirkegårdskapel

På Kastrup Kirkegård ligger et meget smukt kapel, som blev opført i 1904 samtidig med kirkegårdens anlæggelse. Herfra kan der foretages bisættelser og begravelser.

Kapellet blev under kirkens ombygning i 1970'erne brugt som en form for annekskirke til Kastrup Kirke, og gudstjenesterne blev holdt her.

 

Kapellet udefra Kapellet indenfor

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan læse mere om kirkegårdsvalg på Kirkeministeriets hjemmeside - klik her.