Fødsel og dåb

Dåbsfad i kirkenFoto: Lene Trap-Lind
 

Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel til kordegnen, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kordegnekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen. 

Anmeldelsen afgives gennem www.borger.dk.

Ugifte forældre skal udfylde en elektronisk "Omsorgs- og ansvarserklæring" på www.borger.dk senest 28 dage efter fødslen for at få faderskabet registreret. Derved opnås samtidig automatisk fælles forældremyndighed. Vær opmærksom på, at det er forskellige anmeldelser, der skal udfyldes.

Blanketter samt svar på de fleste spørgsmål kan findes på www.personregistrering.dk og www.borger.dk


Dåb

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. Derfor er det en festdag i Kastrup Kirke, hver gang et lille barn bliver døbt. Barnet bliver døbt på den kristne tro, og har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svarer vi på barnets vegne 'ja' til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en slags gave fra Gud til barnet. Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen, men vi kan også foretage dåb lørdage kl. 11.

Hvis dit barn skal døbes, skal du ringe til kirkens kordegn, så I sammen kan finde et tidspunkt til dåben. Efterfølgende vil I få en aftale med en præst til en dåbssamtale, hvor I hører mere om dåben og dens betydning.

Navn

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben, hvor du til dåbssamtalen fortæller præsten, hvad barnet skal hedde. Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før dåben, skal du navngive barnet på www.borger.dk.

Faddere

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger. Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten. Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller forældrene.

Sådan foregår dåben

En dåb kan foregå som en del af søndagens gudstjeneste, eller en anden dag eller tidspunkt fx lørdag efter aftale med kordegnen. 

Ved søndagens gudstjeneste bærer I barnet ind ved gudstjenestens begyndelse og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden. Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker. Præsten starter med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”. Så taler præsten direkte til barnet og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud. Derefter kommer vi til den del, hvor den, der bærer barnet, skal sige noget og svare 'ja' til præstens spørgsmål.

Præsten øser derefter lidt vand på barnets hoved tre gange – for Gud, Søn og Helligånd – og velsigner barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

Så fortsætter gudstjenesten. Til sidst går I som dåbsfamilie ud af kirken sammen med præsten. Hvis I har brug for det under gudstjenesten, er der mulighed for at gå ind i kirkecentret ved siden af kirken, hvor I kan trøste, skifte ble, eller hvad der nu er brug for med sådan en lille størrelse.

NB: Menighedsrådet har besluttet, at lokalerne ikke udlejes eller udlånes i forbindelse med kirkelige handlinger, da der ofte er andre arrangementer, og vi gerne vil tilbyde lige vilkår for alle.

Kastrup Kirkes "livsfest"

Alle dåbsforældre bliver også inviteret til vores årlige "livsfest", hvor vi fejrer livet og kærligheden og derefter holder en fælles middag, hvor man har mulighed for at møde alle de andre nybagte forældre, der i løbet af året har fået døbt et barn.