Kirkegårdens priser

 

 

Alle priser er pr. gravplads.Kistegrave, fredningstid: 20 år

Tårnby Kommunes beboere: kr. 2.113,00 (pr. år 105,65)

Uden for kommunen boende: kr. 4.861,00 (pr. år 243,05)

Ikke medlem af folkekirken: kr. 21.136,00 (pr. år 1.056,80)

 

Plænekistegrave, fredningstid: 20 år, dybde, 2 kister pr. gravsted

Tårnby Kommunes beboere: kr. 2.113,00*  (pr. år 105,65) 

Uden for kommunen boende: kr. 4.861,00*  (pr. år 243,05)

Ikke medlem af folkekirken: kr. 21.136,00*  (pr. år 1.056,80)

*Merbetaling for vedligeholdelse (Københavns Stift)  kr. 6.950,00

 

Urnegrave for børn indtil 2 år, fredningstid: 10 år

Tårnby Kommunes beboere: kr. 412,00 (pr. år 41,20)  

Uden for kommunen boende: kr. 948,00 (pr. år 94,80)

Ikke medlem af folkekirken: kr. 4.124,00 (pr. år 412,40)

 

Plæneurnegrave, fredningstid: 10 år, 2 urner pr. gravsted

Tårnby Kommunes beboere: kr.  412,00*  (pr. år 41,20) 

Uden for kommunen boende: kr. 948,00*  (pr. år 94,80)

Ikke medlem af folkekirken: kr. 4.124,00*  (pr. år 412,40)

*Merbetaling for vedligeholdelse (Københavns Stift)  kr. 2.890,00

 

Fællesurnegrave, fredningstid: 10 år

Tårnby Kommunes beboere: kr. 206,00*

Uden for kommunen boende: kr. 474,00*

Ikke medlem af folkekirken: kr. 2.062,00*

*Merbetaling til vedligeholdelse (Københavns Stift)  kr. 1.445,00

 

Begravelse, gravning, tilkastning og stampning

Tårnby Kommunes beboere: kr. 4.764,00

Uden for kommunen boende: kr. 4.764,00

Ikke medlem af folkekirken: kr. 6.352,00

 

Plænekistebegravelse, gravning tilkastning og stampning

Tårnby Kommunes beboere: kr. 7.146,00

Uden for kommunen boende: kr. 7.146,00

Ikke medlem af folkekirken: kr. 9.528,00

 

Begravelse, gravning, tilkastning og stampning / børn 0-2 år

Tårnby Kommunes beboere: kr. 2.382,00

Uden for kommunen boende: kr. 2.382,00

Ikke medlem af folkekirken: kr. 3.176,00

 

Begravelse, gravning, tilkastning og stampning / børn 2-12 år

Tårnby Kommunes beboere: kr. 3.573,00

Uden for kommunen boende: kr. 3.573,00

Ikke medlem af folkekirken: kr. 4.764,00

 

Begravelse uden for normal arbejdstid og lørdag: +100%

Grønt i graven: kr. 552,00 + moms: 138,00 = 690,00

Benyttelse af kapelsal ved borgerlig eller andet trosamfunds
begravelse/bisættelse samt af uden for kommunen boende:  
kr. 1.860,00

 

Urnenedsættelser

Tårnby Kommunes beboere: kr. 522,00

Uden for kommunen boende: kr. 522,00

Ikke medlem af folkekirken: kr. 694,00

 

Renholdelse 1 gang pr. måned, årlig regning (pr. gravsted)

kr. 556,00 + moms: 1349,00 = 695,00

 

Renholdelse 1 gang pr. uge, årlig regning (pr. gravsted)

kr. 1.112,00 + moms 278,00 = 1.390,00

 

Renholdelse 1 gang pr. måned, årlig regning  (pr. urnegravsted)

kr. 462,40 + moms: 115,60 = 578,00

 

Renholdelse 1 gang pr. uge, årlig regning  (pr. urnegravsted)

kr. 924,80 + moms: 321,2 = 1.156,00

 

Grandækning, pr. gravsted:  kr. 358,40 + moms: 89,60 = 448,00

Granpynt, pr. gravsted:  kr. 612,00 + moms: 153,00 = 765,00

 

Grandækning, pr. urnegravsted:  kr. 278,40 + moms: 69,60 = 348,00

Granpynt, pr. urnegravsted:  kr. 407,20 + moms: 101,80 = 509,00

 

Granpynt, plænegrave:  kr. 206,40 + moms: 51,60 = 258,00

 

Timeløn:  kr. 358,40 + moms: 89,60 = 448,00