Kirkegårdens priser

 

Alle priser er pr. gravplads.Kistegrave, fredningstid: 20 år

Tårnby Kommunes beboere: kr. 2.050,00 (pr. år 102,50)

Uden for kommunen boende: kr. 4.715,00 (pr. år 235,75)

Ikke medlem af folkekirken: kr. 20.500,00 (pr. år 1.025,00)

 

Plænekistegrave, fredningstid: 20 år, dybde, 2 kister pr. gravsted

Tårnby Kommunes beboere: kr. 2.050,00*  (pr. år 102,50) 

Uden for kommunen boende: kr. 4.715,00*  (pr. år 235,75)

Ikke medlem af folkekirken: kr. 20.500,00*  (pr. år 1.025,00)

*Merbetaling for vedligeholdelse (Københavns Stift)  kr. 6.7400,00

 

Urnegrave for børn indtil 2 år, fredningstid: 10 år

Tårnby Kommunes beboere: kr. 400,00 (pr. år 40,00)  

Uden for kommunen boende: kr. 920,00 (pr. år 92,00)

Ikke medlem af folkekirken: kr. 4.000,00 (pr. år 400,00)

 

Plæneurnegrave, fredningstid: 10 år, 2 urner pr. gravsted

Tårnby Kommunes beboere: kr.  400,00*  (pr. år 40,00) 

Uden for kommunen boende: kr. 920,00*  (pr. år 92,00)

Ikke medlem af folkekirken: kr. 4.000,00*  (pr. år 400,00)

*Merbetaling for vedligeholdelse (Københavns Stift)  kr. 2.800,00

 

Fællesurnegrave, fredningstid: 10 år

Tårnby Kommunes beboere: kr. 200,00*

Uden for kommunen boende: kr. 460,00*

Ikke medlem af folkekirken: kr. 2.000,00*

*Merbetaling til vedligeholdelse (Københavns Stift)  kr. 1.400,00

 

Begravelse, gravning, tilkastning og stampning

Tårnby Kommunes beboere: kr. 4.621,00

Uden for kommunen boende: kr. 4.621,00

Ikke medlem af folkekirken: kr. 6.161,00

 

Plænekistebegravelse, gravning tilkastning og stampning

Tårnby Kommunes beboere: kr. 6.931,50

Uden for kommunen boende: kr. 6.931,50

Ikke medlem af folkekirken: kr. 9.241,50

 

Begravelse, gravning, tilkastning og stampning / børn 0-2 år

Tårnby Kommunes beboere: kr. 2.310,50

Uden for kommunen boende: kr. 2.310,50

Ikke medlem af folkekirken: kr. 3.080,50

 

Begravelse, gravning, tilkastning og stampning / børn 2-12 år

Tårnby Kommunes beboere: kr. 3.465,75

Uden for kommunen boende: kr. 3.465,75

Ikke medlem af folkekirken: kr. 4.621,00

 

Begravelse uden for normal arbejdstid og lørdag: +100%

Grønt i graven: kr. 536,00 + moms: 134,00 = 670,00

Benyttelse af kapelsal ved borgerlig eller andet trosamfunds
begravelse/bisættelse samt af uden for kommunen boende:  
kr. 1.800,00

 

Urnenedsættelser

Tårnby Kommunes beboere: kr. 522,00

Uden for kommunen boende: kr. 522,00

Ikke medlem af folkekirken: kr. 694,00

 

Renholdelse 1 gang pr. måned, årlig regning (pr. gravsted)

kr. 539,20 + moms: 134,80 = 674,00

 

Renholdelse 1 gang pr. uge, årlig regning (pr. gravsted)

kr. 1.078,40 + moms 269,60 = 1.348,00

 

Renholdelse 1 gang pr. måned, årlig regning  (pr. urnegravsted)

kr. 448,00 + moms: 112,00 = 560,00

 

Renholdelse 1 gang pr. uge, årlig regning  (pr. urnegravsted)

kr. 896,00 + moms: 224,00 = 1.120,00

 

Grandækning, pr. gravsted:  kr. 348,00 + moms: 87,00 = 435,00

Granpynt, pr. gravsted:  kr. 593,60 + moms: 148,40 = 742,00

 

Grandækning, pr. urnegravsted:  kr. 270,40 + moms: 67,60 = 338,00

Granpynt, pr. urnegravsted:  kr. 395,20 + moms: 98,80 = 494,00

 

Granpynt, plænegrave:  kr. 200,00 + moms: 50,00 = 250,00

 

Timeløn:  kr. 342,40 + moms: 85,60 = 428,00