Medlemsskab af folkekirken

Folkekirkens logo

 


Indmeldelse

Indmeldelse i folkekirken sker som udgangspunkt ved dåb.

Er du allerede døbt, enten i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund, kan du blive indmeldt/genindmeldt ved at henvende dig skriftligt til den kirkebogsførende sognepræst. Så er du genindmeldt, når anmeldelsen er registreret.

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til præsten eller kirkekontoret i dit sogn. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen, og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er trådt ud af folkekirken, og hvornår det er sket.

Melder du dig ud af folkekirken, mister du retten til kirkelige handlinger. Det betyder, at du mister retten til konfirmation, kirkelige vielser og en kirkelig begravelse eller bisættelse. Hvis du ikke er medlem af folkekirken, har du dog fortsat ret til en gravplads på en kirkegård. 

For medlemmer af folkekirken er det som regel præsten, der står for højtideligheden omkring begravelsen eller bisættelsen. For ikke-medlemmer vil det i stedet være de nærmeste pårørende, der sørger for arrangementet. Derudover er en gravplads ofte dyrere for ikke-medlemmer, fordi kirkegårdsdriften delvist finansieres gennem kirkeskatten. Melder du dig ud, er det derfor en god idé at snakke med dine nærmeste om, hvordan du ønsker, at din begravelse eller bisættelse skal foregå, og derudover forholde dig til de eventuelle økonomiske omkostninger, de efterladte muligvis vil stå med i den forbindelse. Hvis du ikke er medlem af folkekirken, men din kommende ægtefælle er, kan I stadig blive kirkeligt viet. Du kan også få dit barn døbt i kirken, selvom du ikke er medlem.