Musik

Musik spiller en vigtigt rolle i folkekirkens ansigt udadtil, og dette gælder også i stor grad Kastrup Kirke.
Salmesangen er nok det første, de fleste tænker på, men tæt derpå følger både orglet og korsangen.

Orglet er en vigtig medspiller i gudstjenesten, både som akkompagnement til salmesangen og med selvstændige stykker: præludium og postludium ved start og slut.

Det samme kan siges om koret, som ud over salmesangen altid medvirker med et selvstændigt indslag kaldet motet.
Både Kastrup Kirkes kor og orgel høres også jævnligt som del af kirkens koncerter og andre kirkemusikarrangementer som fx De ni læsninger i juletiden.
 
Antallet af koncerter i Kastrup Kirke ligger på ca. otte om året, og der kan være stor variation i udbuddet lige fra små akustiske kammermusikarrangementer til store gospelkor. Det er faktisk kun rummets størrelse, der kan sætte grænser.

Andre begivenheder, hvor musik indgår som en del af kirkens aktiviteter, er babysalmesang og fællessangsarrangementer, fx "Syng-dig-glad".

Kastrup Kirke har også et godt og frugtbart musiksamarbejde med bl.a. Tårnby Musikskole, Steinerskolen og flere kor knyttet til Amager. 

Kommende koncerter og musiktilbud ses i kalenderen på forsiden af hjemmesiden.