Navneændring

Fødselsattest fra Kastrup Kirke

Foto: Lene Trap-Lind

 

Navneændringer kan kun behandles af kordegnekontoret i det sogn, man bor i. 

Bor man i Kastrup Sogn, skal skemaet altså indsendes til kordegnekontoret her.

Blanket og nærmere information kan findes på www.borger.dk

Navneændringer på bryllupsdagen kræver et særligt skema, men er i øvrigt gratis. 

For alle andre navneændringer forudbetales 513 kr. (2021). Kordegnekontoret må ikke behandle sagen, før kopi af indbetalingskvittering er tilsendt kordegnen.