Sognebåndsløsning

Som medlem af den danske folkekirke, hører man som udgangspunkt til menigheden i det sogn, hvor man bor. Der er imidlertid mulighed for at løse sognebånd og derved slutte sig til en præst i et andet sogn.

Når man løser sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til. Sognebåndsløsning sker ved, at man henvender sig til den præst, man ønsker at slutte sig til med oplysninger om navn, personnummer og adresse. Hvis præsten ønsker det, skal man også give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

En præst har ikke pligt til at acceptere en anmodning om at blive sognebåndsløser, hvis præsten finder, at det vil være i strid med de hensyn, som præsten skal tage til sig selv eller til den sognemenighed, hvor præsten er ansat.

Sognebåndsløsning er først og fremmest en mulighed for, at man kan slutte sig til en præst, hvis teologiske holdninger man sympatiserer med. Det er derfor ikke nødvendigvis en tilstrækkelig begrundelse for at løse sognebånd, at man godt kan lide kirken eller sognet, hvor præsten er ansat.