Kastrup Kirke 1882-1971

Kastrup Kirke er over 130 år gammel, hvilket ikke springer én i øjnene, når man træder indenfor. Men kirken stod færdig den 16. marts 1884, to år efter at grundstenen blev lagt den 27. august 1882.
 

 

 

 

 

 

 

 

Til venstre stik fra Illustreret Tidende, 1880'erne, til højre foto af kirken ca. 1960'erne. 

 

De 1800 indbyggere i Kastrup, der fortrinsvis var arbejdere, fiskere og landmænd, hørte til Tårnby Sogn, og der var lang vej til kirke. Derfor tog fru grosserer Cornelius Petersen, der havde en missionskreds i Kastrup, initiativ til bygning af et kapel. Den 30. januar 1882 blev der nedsat en komité bestående af hendes mand, Cornelius Petersen, brygger og sognerådsformand C. Larsen samt glasværksbestyrer Johnsen. Da kapellet stod færdig, var det forvandlet til annekskirke, og i 1918 blev Kastrup selvstændigt sogn med egen kirke.

Kirken blev opført i Kastrup Lund, som dengang var et yndet udflugtsmål for københavnere - deraf vejnavnet Kastruplundgade, som er kirkens adresse i dag.

Kirkens arkitekt var Phillip Schmidt, der tegnede kirken i tidens historistiske stil, en afspejling fra middelalderens byggestil. Kirken blev bygget i røde mursten og med skiferdækket tag.

Vinduer og døre er i rundbuestil, og koret havde apsis. Syd- og nordvæg er foroven pyntet med savtak-kant og buefrise. Længden var 43 alen, bredden 16 alen og højden fra terræn til korset på tagrytterens top 36 alen.

Indvendig var der en rundbueportal op til koret. Der var intet pulpitur. Orglet med seks stemmer var placeret i den nordre side af vestenden. Kirken fik pulpitur samtidig med et nyt Frobeniusorgel med 12 stemmer i oktober 1926.

 

 

Kirken som den så ud før ombygningen

Kirken, som den så ud før ombygningen.
 

Lokale islæt var kirkeskibet samt altertavlen. Allerede før indvielsen af kirken, nemlig den 24. februar 1884, kom fiskerne i procession med et fuldrigget skib i spidsen ind i kirken. Navnet på skibet var "Enigheden", og det hænger stadig i kirken over døren til nordfløjen.

Altertavlen, der forestiller scenen, hvor Jesus efter sin opstandelse slår følge med to disciple på vej mod Emmaus uden at de genkender ham, der nu hænger i dagligstuen i kirkecentret, er skænket og malet af skibskaptajn Hans Christian Nielsen.

Gammel salmenummertavle

Salmenummertavle fra den gamle kirke. Foto: Lene Trap-Lind
 

Kirkens døbefont var af sandsten, prædikestol og bænke var af træ og malet grågrønne.

I 1971-72 blev kirken gennemgribende ombygget, da den var blevet for lille til sognets støt stigende befolkningstal.