Præster og ansatte

PRÆSTER:

Sognepræst Susanne Worm Steensgaard (kb) beredskabspræst
ssan@km.dk / Tlf. 3250 2530 og 4045 2530
Træffetid Saltværksvej 39: Mandag - torsdag 9-10 - Fri fredag

Sognepræst Allan Ivan Kristensen
aik@km.dk / Tlf. 2913 8323

Træffetid Kastrupvej 412: Tirsdag - fredag 9-10 - Fri mandag

Sognepræst Elizabeth M. Laursen - pt sygemeldt

ANSATTE:

Kordegn Sandra Burrett
smsb@km.dk / tlf. 3250 0972
Træffes på kirkekontoret, Kastruplundgade 3: Mandag - fredag 10-13, tors. også 16-18

Kirke- og kulturmedarbejder Grethe Hamborg
grbh@km.dk / Tlf. 3250 9972 og 5144 8111
Træffes i kirkens kontorfløj: Onsdag og torsdag 11-12 samt efter aftale

Organist Niels H. Jessen
njessen@email.dk / Tlf. 2589 3301
Træffes bedst hverdage 10-11 - Fri mandag

Kirketjener I Jens Andersen
kastrupkirketjener@gmail.com / tlf. 5144 8170

Kirketjener II Annette Honoré
kastrupkirketjener@gmail.com / 3250 7387 og 5144 8110

Tlf. kirkecentret: 3250 7387