Vestvæg

Vestvæggen skal ikke ses isoleret, totaludsmykningen er sammenhængende!
 
Materiale er som i østvæg, relieftvirkningen dog mere udpræget, ligesom i loftsudsmykningen. Men det gælder for hele udsmykningen, at inspirationskilden er de gamle kalkmalerier.

 

 

 

Vi oplever i udgangsvæggen en positiv opstemthed i den sammenstimlende menneskemeængde, der trænger sig på under og omkring fredskysset, der formidler kærligheden. Guds kærlighed, som menneskemængden bærer med sig ud i hverdagen

Fredskysset er et af de mange forvandlingsbilleder i udsmykningen. Er det to mennesker, der kysser hinanden eller er det ét hoved? Lige oven over er der nogle stråler. Solens lys eller Guds kraft?