Kastrup kirkes historie efter 1971

Kirken gennemgik en ombygning i perioden 1971 – 72. Resultatet er, at der tilbage af den gamle kirke nu står kampestensfundamentet, ydermurene med undtagelse af koret, som er udbygget så kirken nu har en rektangulær grundplan. Herudover er bevaret enkelte spær.
 
Ellers et helt nyt rum, som billedhuggeren Svend Wiig Hansen fik overdraget totaludsmykningen af. En udsmykning af aluminium, glas og malede flader

Det sårede menneske.

Altervæggen
er opkaldt efter den martrede mand under skyen/trækronen. Altertavlen afspejler menneskers liv på godt og ondt. Gud er også repræsenteret/tilstede.

Fotograf Karin Ott

Loftet supplerer altertavlen.
I tegneserieform vises, hvordan det går 2 mennesker, når noget ondt kommer dem imellem
Vestvæg

Her er vi på vej ud af kirken sammen med menneskene, der i hast flokkes mod døren under fredskysset.

 

 

 

 

Vinduerne

Er udsmykket af Per Hebsgaard efter tegninger af Svend Wiig Hansen. Adam’er og Eva’er eller vor tids ditto

 

 

 

Vægudsmykningen

Det er ikke spagetti, men bølger på havet? Eller måske vort indre af blodårer. Vægudsmykningen er med til at understrege spændingen i rummet sammen med de blå(kolde) og de røde (varme) søjler