Kastrup kirkes historie

Kastrup kirke er mere end 100 år gammel, hvilket ikke falder én i øjnene, når man tager et vue ind i kirken.

Men Kirken stod færdig den 16. Marts 1884, efter 2 års ihærdigt arbejde for at gennemføre projektet.

De 1800 indbyggere i Kastrup, der fortrinsvis var arbejdere og fiskere hørte til Tårnby sogn. Og der var lang vej til kirke.
  
Derfor tog fru grosserer Cornelius Petersen, der havde en missionskreds i Kastrup, initiativ til bygning af et kapel i Kastrup. Der blev den 30. Januar 1882 nedsat en komité bestående af hendes mand Cornelius Petersen, brygger og sognerådsformand C. Larsen samt glasværksbestyrer Johnsen. Da kapellet stod færdig var det forvandlet til annekskirke, og i 1918 blev Kastrup selvstændigt sogn med egen kirke
  
Kirkens arkitekt var H. Ph. Schmidt, der byggede kirken tidens historistiske stil, en afspejling fra middelalderens byggestil.
  
Kirken er bygget i røde tegl og med et skifertag, som ved ombygningen blev udskiftet med tegl. Vinduer og døre er i rundbuestil og koret havde apsis. Syd– og nordvæg er foroven pyntet med savtak-kant og buefrise. Længden var 43 alen, bredden 16 alen og højden fra terræn til korset på tagrytterens top 36 alen.

Indvendig var der en rundbueportal op til koret.

Der var intet pulpitur. Orglet med seks stemmer var placeret i den nordre side af vestenden. Kirken fik pulpitur samtidig med et nyt frobeniusorgel på 12 stemmer i oktober 1926.

Lokale islæt var kirkeskibet samt altertavlen. Allerede før indvielsen af kirken, nemlig den 24. Februar 1884 kom fiskerne i procession med et fuldrigget skib i spidsen ind i kirken. Navnet på skibet er "Enigheden", og det hænger stadig i kirken, men er ved ombygningen blevet flyttet hen over døren til nordfløjen.

Altertavlen, der nu hænger i dagligstuen i kirkecentret er skænket og malet af skibskaptajn Hans Christian Nielsen.

Kirkens døbefont var af sandsten, prædikestol og bænke af træ var grågrønmalede.