TAK-klubben

Hvad tror vi på,
 og hvorfor?
  
Diskussioner
om verden
dagligdag etc.

i torsdags-aften-klubben

Tid: Vi mødes efter aftale

TAK-klub er ikke en aften, hvor vi sidder og beder takkebønner, men en forkortelse af Torsdags Aften Klub. Vi er en samling af voksne mennesker, der mødes og taler om forskellige ting, både eksistentielle temaer, men også om løst og fast. Vi spiser aftensmad hjemmefra, men skiftes til at have kage med, så hyggen er sikret. 
  
Sidste sæsons deltagere har sammensat programmet, som ikke er envejskommunikation, men dialog i forskellig form.

Alle voksne er velkomne.
 
Er du interesseret, så henvend dig til en af os:
Grethe Hamborg 3250 9972 grbh@km.dk
Elizabeth Laursen 3250 4822 eml@km.dk