Kastrup Sogns Menighedspleje

 

 

Menighedsplejens arbejde er at tage sig af mennesker i nød og bringe livsmod og en forbindelse til den omliggende verden til ensomme, syge samt sorgfulde personer, såvel unge som ældre.

Kastrup Sogns Menighedspleje består af en del frivillige, der har overskud til at hjælpe andre. Vi dækker Kastrup Sogn og arbejder på et folkekirkeligt grundlag. Vi har et tæt samarbejde med Menighedsrådet, men vi er selvstændige med egne vedtægter, årsmøde og bestyrelse.

Vi er medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer.

Kastrup Sogns Menighedspleje

 

 

Menighedsplejens aktiviteter er:

♥ Julehjælp.

♥ Besøgstjeneste