Indkaldelse til Menighedsrådsmøde

Torsdag den 1. juni 17 kl. 18 på Kastrupvej 412

Evt. afbud meddeles til Sandra Burrett på tlf. 32 50 09 72


DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Tema
3. Kommentarer til referat fra sidste møde
4. Budget 2018
5. Meddelelser
6. Opfølgningsliste
7. Rapport fra udvalgene
8. Eventuelt   


Med venlig hilsen

Jan Rosenfeldt Jakobsen      /   Sandra Burrett